"Theatrum FotoPictorium" is een fotospecifieke  aanpassing van "Theatrum Pictorium", titel van een boek geproduceerd rond 1660 door de Antwerpse schilder David Teniers (de Jongere). Het is een boek met 243 etsen die gegraveerd zijn op basis van door Teniers vervaardigde (geschilderde) copies van schilderijen uit de verzameling van aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk (Habsburg), regent van de Zuidelijk Nederlanden (onder Spaans bewind). Het wordt gezien als de eerste kunstcatalogus.

Zo kan de collectie beeldbestanden op deze website gezien worden als een elektronische catalogus van foto's die ik heb gemaakt. De beelden die verschijnen op het scherm zijn immers maar representaties van al of niet bestaande afdrukken in een onbepaald formaat.

 

 

"Theatrum FotoPictorium" is a photo-specific adaptation of "Theatrum Pictorium", the title of a book produced around 1660 by the Antwerp painter David Teniers (the Younger). This  book contains 243 etches which were engraved based on Tenier's painted copies of paintings from the collection of archduke Leopold Wilhelm of Austria (Habsburg), regent of the Southern Netherlands (under Spanish government). It is seen as the first art catalogue.

The collection of image files on this website can be seen as an electronic catalogue of photos that I have made. The images which appear on the screen are merely representations of existing or non-existing prints of indefinite size.